Takaisin

Yrityksesi liikuntapäivä – Energiaa urheilusta

Entistä suurempi määrä työtehtävistä tehdään toimistoista käsin ja luontainen liikkuminen jää helposti työpäivien aikana vähäiseksi. Myös etänä työskentely johtaa helposti siihen, että aiemmin päivittäiseen rutiiniin kuulunut työmatkaliikunta on jäänyt vähemmälle. Olemme tunnollista kansaa, ja suomalaiset ovat Euroopan kärkipaikalla tutkimuksessa, jossa tutkittiin sitä, kuinka usein he saavat työhönsä liittyviä yhteydenottoja vapaa-ajallaan, jotka edellyttävät heiltä pikaisia toimia (Sutela 2020). Kun tähän lisätään jatkuvasti laajentuva viihdetarjonta, joka tuodaan meidän kotisohville entistä monipuolisempana ja laadukkaampana, kynnys liikkumiseen kasvaa entisestään.

Muuttumaton fakta on kuitenkin edelleen se, että liikunta lisää terveyttä ja antaa energiaa. Toinen valitettava totuus on se, että mielenterveyteen liittyvät sairaspoissaolot ovat kasvaneet merkittävästi (kts. Timo Lappi Heltti ja Helsingin Sanomat 31.1.2020) ja ovat jo ohittaneet tuki-ja liikuntaelin syistä johtuvat sairauspoissaolot työpaikoilla. Työpaikkojen tarjoamilla mahdollisuuksilla liikkua onkin suurempi merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille kuin koskaan.

Positiivinen uutinen on se, että työnantaja voi omalla toiminnallaan edistää työntekijöidensä liikkumista. Olympiakomitean liikuntabarometrin mukaan 24% työntekijöistä liikkuisi työpäivien aikana enemmän, mikäli työnantaja tarjoaisi aktiivisuutta tukevia kampanjoita. Samaisessa tutkimuksessa havaittiin, että 23% ihmisistä lisäisi työpaikan tukemaa liikkumista, jos työkaverit pyytäisivät mukaan. Näiden tulosten valossa on tärkeää että työnantaja tarjoaa mahdollisuuksia liikkua, mutta myös sisäisten soihdunkantajien löytäminen, kannustaminen ja tukeminen lisää koko henkilöstön liikkumista. Tässä artikkelissa avaamme ajatuksiamme siitä, kuinka liikuntapäivä voi osaltaan edistää henkilöstön hyvinvointia ja liikkumista.

Yhteisiä onnistumisia – Yhteisiä kokemuksia

Toimivan tiimin toiminnassa keskeistä on se, että ihmiset kokevat psykologista turvallisuutta ja pystyvät luottamaan toisiinsa. Luottamus vaatii syntyäkseen aikaa ja yhteisiä tekoja. Miksi tämä on tärkeää? Tutkimukset osoittavat, että luottamuksen avulla on mahdollista kehittää organisaatioiden innovointi- ja kilpailukykyä (kts.esim. Savolainen & Lopez-Fresno 2013). Hyvin toteutetussa liikuntapäivässä ihmiset pääsevät tutustumaan työkavereihin myös työminän ja roolien ulkopuolella. Yhteiset onnistumiset, kokemukset ja tutustuminen hitsaavat tiimiä yhteen. Toisaalta tarjoamalla työntekijöille uudenlaisia yhteisiä kokemuksia voit myös työnantajana osoittaa, että välität työntekijöistäsi. Hyvin toteutettu liikuntapäivä voikin toimia lähtölaukauksena paremmalle tiimityölle ja tuoda tarvittavaa energiaa arjen keskelle.

Ideoita liikuntapäivän toteutukseen

Liikuntapäivää suunniteltaessa kannattaa päivälle määrittää tavoite. Tavoite voi yksinkertaisuudessaan olla tuoda energiaa arkeen, lisätä yhteisöllisyyttä, tutustua työkavereihin, kannustaa ihmisiä liikkumaan ja/tai vaikkapa tehdä yhdessä “jotain ihan muuta”. Kun tavoite on määritetty, tulee ohjelma rakentaa siten, että tavoite saavutetaan. Hyvin suunnitellussa liikuntapäivässä riittää haastetta lähtötasosta riippumatta. Siinä missä joillekin fyysinen rääkki ja kilpailut on se mitä haetaan, on liikuntapäivä mahdollista toteuttaa myös siten, että kaikille löytyy mieluisaa tekemistä. Tässä muutamia ideoita:

1. Motivointi

Parhaimmatkin liikuntapäivät ovat täysin hyödyttömiä, jos osallistujat eivät ole motivoituneita. Pahimmassa tapauksessa motivaation puute aiheuttaa poisjääntejä, jolloin tavoite ei toteudu. Siksi on tärkeää, että rakennat liikuntapäivästäsi sellaisen, että porukka tulee innoissaan paikalle ja odottaa yhteisiä kohtaamisia. Motivaatiota ja kiinnostusta voidaan kasvattaa rakentamalla yksittäisen tapahtuman sijaan matka(artikkelin kohta 2), ryhmätehtävillä (kohta 3) ja/tai tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoja (kohta 4). Toteutitpa liikuntapäivän yksittäisenä tapahtumana tai matkana, kutsuprosessi on ensimmäinen asia, jossa moni liikuntapäivä sakkaa.

Mitä jos perinteisen sähköpostikutsun sijaan kutsu toteutaankin videolla, jossa liikuntapäivään varattu tähtivieras antaa pientä maistiaista siitä mitä on luvassa? Hyödyntämällä mielenkiintoisia ja julkisuudesta tuttuja persoonia liikuntapäivässäsi, luot tapahtumaan odotusarvoa, jonka avulla porukka saapuu paikalle. Itse tapahtumassa tähtipölyä hyödyntämällä voit tarjota henkilöstöllesi fyysisen kokemuksen lisäksi myös elämyksen, jota parhaassa tapauksessa muistellaan vielä pitkään. Nyrkkeilyn sparraaminen Amin Asikaisen opissa jää luultavasti paremmin mieleen kuin paikallisen liikunnanohjaajan opastuksessa. Tähtien opissa liikkuminen voi olla ikimuistoinen kokemus.

2. Rakenna liikuntapäivästä matka

Kuka määrittää, että liikuntapäivän pitäisi rajoittua pelkästään yhteen päivään? Mitä jos rakentaisit liikuntapäiväsi ympärille matkan, joka huipentuu yhteiseen kohtaamiseen. Tämä onnistuu esimerkiksi lanseeraamalla ennakkotehtäviä tai tietoiskuja liikuntapäivään liittyen jo ennen varsinaista tapahtumaa. Mikäli aikaresurssi on hyvin rajallinen, ennakkotekemisen ei tarvitse välttämättä pitkittää liikuntapäivään käytettyä kokonaisaikaa.

Ennakkotehtävät voivat olla mitä tahansa erikoisosaamistaitojen esittelystä toisten työntekijöiden haastamiseen erilaisiin liikuntasuoritteisiin tai pidempiin jatkuviin kilpailuihin. Yhtenä toteutustapana ennakkotehtäville toimii esimerkiksi itse kuvattavat videot, jotka jaetaan muulle porukalle ennen tapahtumaa. Kun videot leikataan ja editoidaan ammattilaisten toimesta, mahdollistetaan osallistujien nostaminen passiivisista osallistujista pääroolin esittäjiksi. Ihmiset rakastavat puhua asioista, jotka ovat heille tärkeitä. Ennakkotehtävien avulla tarjoatkin osallistujille mahdollisuuden osallistua yhteisen spektaakkelin valmisteluun heidän omilla ehdoillaan.

3. Ryhmätehtävät liikuntapäivässä

Yksi keino rakentaa liikunnan kautta ryhmähenkeä on kehittää yhteistehtäviä, joissa jokaisen ryhmän jäsenen panos merkitsee. Joukkueena ponnistellessa jokaisella ryhmän jäsenellä on tärkeä rooli. Tämä rooli voi poiketa paljonkin normaalisti työpaikalla vallitsevista rooleista. Hyvin suunnitellut yhteiset tehtävät voivatkin liikkumaan kannustamisen, tutustumisen ja yhdessä kokemisen lisäksi opettaa osallistujille uusia asioista kommunikaatiosta ja siitä, kuinka hyvällä kommunikoinnilla päästään parempaan lopputulokseen. Jos porukkanne on kilpailuhenkistä, erilaisten leikkimielisten kilpailujen liittäminen yhteisiin tehtäviin tuo lisämaustetta tekemiseen. Mahdollinen kilpailu kannattaa suunnitella siten, että myös he, jotka eivät yleensä perusta kisailusta, voivat antaa panoksensa. Mahdollisessa pisteytyksessä voi esimerkiksi painottaa ryhmähenkeä ja joukon ongelmanratkaisukykyä, eikä aina tarvitse mitata absoluuttisesti parasta suoritusta. Kilpaileminen voi sopia loistavasti yhdelle ryhmälle, kun taas toiselle se voi olla täysin pois laskuista.

Suunniteltaessa ryhmätehtäviä kannattaa huomiota kiinnittää myös siihen, kuinka ryhmät muodostetaan. Jos tavoitteena on esimerkiksi parantaa tiimien välistä yhteistyötä, ryhmät kannattaa rakentaa siten, että niihin kuuluu ihmisiä eri tiimeistä. Jos taas halutaan kehittää tiimien sisäistä dynamiikkaa, voi tiimit suorittaa tehtäviä omissa porukoissaan. Jos haluat, on ryhmätehtävistä mahdollista tehdä myös jatkumo, joka alkaa ennen tapahtumaa ja/tai jatkuu myös liikuntapäivän jälkeen.

4. Vaihtoehtojen tarjoaminen ja kokeilut

Ihmisen sisäinen motivaatio koostuu kolmesta elementistä, jotka ovat kyvykkyys, yhteisöllisyys ja autonomia. Jos pystytte vaikuttamaan näihin kolmeen asiaan liikuntapäivässänne, kasvaa onnistumisen todennäköisyys merkittävästi. Yhteisöllisyys toteutuu, kun saat porukan innostumaan yhdessä mieluisan tekemisen pariin. Kyvykkyys kannattaa huomioida siten, että kaikki osallistujat voivat kokea onnistumisen iloa lähtötasosta riippumatta. Autonomiaa voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että osallistujat saavat etukäteen äänestää tarjottavista vaihtoehdoista heille mieluisimmat.

Kaikilta löytyy oma mieluisin tapa liikkua, oli se sitten jooga, kävely, jalkapallo, juokseminen tai nyrkkeily. Liikuntapäivän suunnittelu voidaan myös toteuttaa erilaisina rasteina, joissa porukka pääsee monipuolisesti kokeilemaan erilaisia tapoja liikkua. Olemme menestyksekkäästi toteuttaneet erilaisia rastitoteutuksia, joissa ihmiset saavat joko valita, mille rasteille menevät tai siten, että kaikki ryhmät kiertävät rastit vuorollaan. Mikäli päätät rakentaa liikuntapäivästäsi matkan, voidaan osallistujen mielenkiintoa kartoittaa etukäteen esimerkiksi äänestämällä siitä, minkä tyyppisille rasteille porukka tahtoisi liikuntapäivänä osallistua. Rastien mielenkiintoa on mahdollista kasvattaa valitsemalla niille mielenkiintoisimmat vetäjät.

Pähkinänkuoressa:

Onnistuneen liikuntapäivän suunnittelu kannattaakin aloittaa nyt. Seuraavia kolmea kohtaa noudattamalla parannat onnistumisen mahdollisuuksia merkittävästi:

  1. Määritä tavoite
  2. Sytytä liekki
  3. Osallista

Lähteet:

Savolainen, T. & Lopez-Fresno, P. 2013. Trust as Intangible Asset- Enabling Intellectual Capital Development by Leadership for Vitality and Innovativeness. The Electronic Journal of Knowledge Management 11, (3), 244–255.

Sutela, Hanna 2020. Suomessa työasiat läikkyvät vapaa-ajalle yleisimmin kuin muualla
Euroopassa. Päivitetty 13.10.2020. Https://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2020/suomessa-tyoasiat-laikkyvat-vapaa-ajalle-yleisemmin-kuin-muualla-euroopassa/. Luettu
13.10.2021.


Tässä meidän vinkit hyvän liikuntapäivän rakentamiseen. Jos mietit mitä hyödyllistä, hauskaa ja energisoivaa me voisimme tehdä juuri teidän porukalle, niin laita meille viestiä!

Haluatko uusimmat uutiset sähköpostiisi?

Saat sähköpostiisi ideoita ja inspiraatiota, sekä katsauksen viimeisistä tapahtumistamme. Emme lähetä sinulle koskaan roskapostia.

Haluatko uusimmat uutiset sähköpostiisi?

Saat sähköpostiisi ideoita ja inspiraatiota, sekä katsauksia viimeisistä tapahtumistamme. Emme lähetä sinulle koskaan roskapostia.


Vahvista uutiskirjeen tilaus sähköpostiisi tulevasta vahvistusviestistä!