Tietosuojaseloste

 

Sportspot Oy:n tietosuojaseloste

Sportspot käsittelee ja tallentaa henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä voimassa olevan henkilötietolain (1050/2018) mukaisesti. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

Sportspot Oy
2658001-5
Länsikatu 15
80100 JOENSUU
013 120731
[email protected]

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ja tiedusteluissa:
Teemu Harinen
Sähköposti: [email protected]

Rekisterin kuvaus: Sportspot Oy:n asiakasrekisteri

 

2. Rekisteröidyt

Rekisteriin tallennetaan tietoja Sportspot Oyn asiakkaista.

 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietojen käsittelyperusteena on Sportspotin asiakkaiden osalta sopimussuhde.

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat,

 • Asiakassuhteen luonti, ylläpito, hoitaminen, kehittäminen,
 • tilausten hallinta ja toimitus,
 • laskututus ja hallinnointi,
 • asiakkaan informointi, tekninen tuki, vikatilanteista ilmoittaminen
 • sekä sähköiset uutiskirjeet

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • henkilön etu- ja sukunimi
 • osoite, postinumero ja -toimipaikka
 • sähköposti
 • puhelinnumero

 

Muut tiedot:

 • yritys
 • y-tunnus

 

Yhteydenottolomakkeella kerätään seuraavat tiedot:

 • henkilön etu- ja sukunimi
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • yritys

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

[email protected]

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Poistopyyntö käsitellään, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja käsitellessä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tämän rekisterin mukaiset asiakastiedot saadaan ainoastaan:

 • suoraan asiakkaalta asiakas- ja sopimussuhteen syntyessä
 • yhteydenottolomakkeen kautta

 

7. Tietojen luovutukset

Sportspot voi luovuttaa henkilötietoja lainsäädännön sallimissa rajoissa sen yhteistyökumppaneille, ellei rekisteröity ole kieltänyt luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Sportspotin asiakasrekisterin toiminta-ajatusta.

Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle myös perintään ja laskutukseen sekä toimivaltaisten viranomaisten esittämiin, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuviin vaatimuksiin liittyvissä asioissa.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän mahdolliset työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely voidaan osittain myös ulkoistaa kolmannelle osapuolelle, jolloin sopimusjärjestelyin taataan, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

9. Tietojen sijainti ja siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja kuitenkin siirretään, rekisterinpitäjä varmistaa, että kohdemaa täyttää tietosuojalainsäädännön kriteerit joko Privacy Shield -järjestelyn kautta tai muutoin todennetusti.

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Asiakkaalla on oikeus saada milloin tahansa tiedot tietojen käsittelyn sijainnista.

 

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai rekisteröityjen profilointiin.

 

11. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävän rekisterin tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä yleisesti hyväksyttyjen teknisten keinojen avulla. Rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan niillä työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät näihin rekisterin tietoihin pääsyä. Kaikkia rekisterin henkilötietoja käyttäviä sitoo salassapitovelvoite. Rekisteristä ei tehdä fyysisiä kopioita. Rekisterinpitäjä tiedottaa mahdollisesta tietomurrosta välittömästi kaikille asianosaisille sekä tietosuojaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 

12. Muutokset

Tämä tietosuojaseloste voi muuttua perustuen joko ilmoitukseen rekisteröidyille tai muutokseen lainsäädännössä.

Haluatko uusimmat uutiset sähköpostiisi?

Saat sähköpostiisi ideoita ja inspiraatiota, sekä katsauksia viimeisistä tapahtumistamme. Emme lähetä sinulle koskaan roskapostia.


Vahvista uutiskirjeen tilaus sähköpostiisi tulevasta vahvistusviestistä!